Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený – v slovenskom jazyku

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený – v anglickom jazyku

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený – v rusínskom jazyku

Menovanie zapisovateľa

Oznámenie o zverejnení adresy na doručovanie

Informácia o vytvorení volebného okrsku