Referendum 2023

Referendum 2023

Informácie pre voliča o spôsobe hlasovania

Špeciálny spôsob hlasovania

Informácie pre voliča

Rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky

Zverejnenie adresy na doručenie delegovania členov do OVK

Voľba poštou z cudziny

Menovanie zapisovateľa