Komunálne voľby 2022

Komunálne voľby 2022

Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený

Zoznam zaregistrovaných kandidátov Voľby do zastupiteľstva

Zoznam zaregistrovaných kandidátov Voľby predsedu PSK

Špeciálny spôsob hlasovania

Zoznam zaregistrovaných kandidátov – starosta

Zoznam zaregistrovaných kandidátov OZ

Menovanie zapisovateľa

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu volieb

Oznámenie – voľby 29.10.2022

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí a
do orgánov samosprávnych krajov Z. z. 209/2022


Výsledky komunálnych volieb 2022