Projekty

Projekty

Vybavenie kuchyne kultúrneho domu

Riešenie migračných výziev

Zaradenie lokality do národného zoznamu území

Rekonštrukcia kultúrneho domu

Program obnovy dediny

Obnova a výbava interiéru kuchyne kultúrneho domu podporené PSK

Interiérové vybavenie kultúrneho domu podporené PSK