Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Zápisnica OVK 2.kolo

Zápisnica OVK 1.kolo

Vyhlásenie volieb

Právo voliť a byť volený

Informácia pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky

Oznámenie o zverejnení adresy na doručovanie

Menovania zapisovateľa

Informácia o vytvorení volebného okrsku

KANDIDÁTI PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY