Voľby do NR SR 2023

Voľby do NR SR 2023

Okrsková zápisnica pre voľby do NRSR 

Menovanie zapisovateľa

Oznámenie o zverejnení adresy na doručovanie

Vyhlásenie volieb do NR Slovenskej republiky

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený – v rusínskom jazyku

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený – v slovenskom jazyku