Voľby do Európskeho parlamentu

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 25. mája 2019

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Emailová adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: roskovce@zoznam.sk

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie : roskovce@zoznam.sk

Informácia pre voliča