Voľby prezidenta SR

E-mailová adresa, na ktorú môžete zasielať oznámenia o delegovaní
člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR, ktoré sa uskutočnia
16.03. -30.03.2019 je:
roskovce@zoznam.sk

Menovanie zapisovateľa

Informácia pre voliča

Інформації про воліча

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY