Faktúry 2011-2014

2014
Číslo faktúry: 7400652474 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: mobilné služby Cieľová hodnota v €  18,09,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 20.01.2014

Číslo faktúry: 7400913544 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: internetové služby Cieľová hodnota v €  20,50,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 27.01.2014

Číslo faktúry: F142701446, Dodávateľ: IFOsoft verejná obchodná spoločnosť, Sabinovská 36, 080 01 Prešov , IČO 31666108 Popis plnenia: update mzdy  Cieľová hodnota v € 43,68,- Zmluva: ——– Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 27.01.2014

Číslo faktúry: 7498210110, Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Popis plnenia: dodávka a distribúcia el. energie  Cieľová hodnota v €  337,- Zmluva: 5100307351C  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 03.02.2014

Číslo faktúry: 15181/13, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: zmesový kom. odpad – zvoz 01/2014  Cieľová hodnota v € 286,33,- Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 07.02.2014.

Číslo faktúry: 4758658092 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 01/2014 Cieľová hodnota v €  49,07,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 07.02.2014

Číslo faktúry: F142001279, Dodávateľ: IFOsoft verejná obchodná spoločnosť, Sabinovská 36, 080 01 Prešov , IČO 31666108 Popis plnenia: registrácia SW  Cieľová hodnota v € 10,38,- Zmluva: ——– Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 07.02.2014

Číslo faktúry: F142702385 Dodávateľ: IFOsoft verejná obchodná spoločnosť, Sabinovská 36, 080 01 Prešov , IČO 31666108 Popis plnenia: up date IM, PÚ,EO,DA  Cieľová hodnota v € 150,72,- Zmluva: ——– Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 17.02.2014

Číslo faktúry: 7401779119 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: mobilné služby Cieľová hodnota v €  34,11,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 19.02.2014

Číslo faktúry: 2141104938 Dodávateľ: SOZA, Rastislavová 3, 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 Popis plnenia: reprodukovaná hudba Cieľová hodnota v €  20,40,- Zmluva: – – – – –  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 21.02.2014

Číslo faktúry: 7402017527 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: internetové služby Cieľová hodnota v €  20,50,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 28.02.2014

Číslo faktúry: 1832/14, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: vývoz komunálneho odpadu 02/2014 Cieľová hodnota v € 145,52,- Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 05.03.2014

Číslo faktúry: F142002236 Dodávateľ: IFOsoft verejná obchodná spoločnosť, Sabinovská 36, 080 01 Prešov , IČO 31666108 Popis plnenia: up date Cieľová hodnota v € 20,76,- Zmluva: ——– Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 06.03.2014

Číslo faktúry: 6759648968 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 02/2014 Cieľová hodnota v €  24,72,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 08.3.2014

Číslo faktúry: 7402850963 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: mobilné služby Cieľová hodnota v €  28,92,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 18.03.2014

Číslo faktúry: 7403074250 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: internetové služby  Cieľová hodnota v €  20,50,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 25.03.2014

Číslo faktúry: 3215/14, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: vývoz komunálneho odpadu 03/2014 Cieľová hodnota v € 287,73,- Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 04.04.2014

Číslo faktúry: 1405919, Dodávateľ: Slovgram, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava Popis plnenia: odmeny umelcom zvukových záznamov Cieľová hodnota v € 33,50,- Zmluva: zo dňa 10.06.2013 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 09.04.2014

Číslo faktúry: 0760643006 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 03/2014 Cieľová hodnota v €  23,68,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 09.04.2014

Číslo faktúry: 7403849225 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: mobilné služby Cieľová hodnota v €  24,85,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 22.04.2014

Číslo faktúry: 4505/14, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: spracovanie výkazov Cieľová hodnota v € 14,40,- Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 22.04.2014

Číslo faktúry: 7404076705 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: internetové služby  Cieľová hodnota v €  25,49,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 28.04.2014

Číslo faktúry: 7471346162, Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Popis plnenia: dodávka a distribúcia el. energie  Cieľová hodnota v €  337,- Zmluva: 5100307351C  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 05.05.2014

Číslo faktúry: 4846/14, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: vývoz komunálneho odpadu 04/2014 Cieľová hodnota v € 145,32,- Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 06.05.2014

Číslo faktúry: 5761643330 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 04/2014 Cieľová hodnota v €  22,13,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 09.05.2014

Číslo faktúry: 7404839759 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: mobilné služby Cieľová hodnota v €  21,66,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 19.05.2014

Číslo faktúry: 40/2014 Dodávateľ: Miroslav Babinčák, Kyjevská 5, Michalovce, IČO: 10711341 Popis plnenia: zhotovenie 3D nápisov – aut. zástavka Cieľová hodnota v €  70,- Zmluva: ——-  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 23.05.2014

Číslo faktúry: 7405057717 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: internetové služby  Cieľová hodnota v €  20,50,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 26.05.2014

Číslo faktúry: 6048/14, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: vývoz komunálneho odpadu 05/2014 Cieľová hodnota v € 145,56,- Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 06.06.2014
Číslo faktúry: 2762651032 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 05/2014 Cieľová hodnota v €  24,77,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 09.06.2014

Číslo faktúry: 200356 Dodávateľ: Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hollého 5, 080 01 Prešov, IČO: 00610992 Popis plnenia: laboratórny rozbor vody Cieľová hodnota v €  90,50,- Zmluva: – – – –  Objednávka: 08.05.2014 Dátum doručenia: 20.06.2014

Číslo faktúry: 7405826317 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: mobilné služby Cieľová hodnota v €  20,63,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 20.06.2014

Číslo faktúry: 7406044098 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: internetové služby  Cieľová hodnota v €  20,50,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 25.06.2014

Číslo faktúry: 7360/14, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: vývoz komunálneho odpadu 06/2014 Cieľová hodnota v € 145,76,- Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 04.07.2014

Číslo faktúry: 9763660489 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 06/2014 Cieľová hodnota v €  22,20,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 09.07.2014

Číslo faktúry: 214120 Dodávateľ: Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 25. novembra 150/2,066 01 Humenné IČO: 00611018 Popis plnenia: odber a posúdenia vzorky vody Cieľová hodnota v €  28,- Zmluva: – – – –  Objednávka: 28.05.2014 Dátum doručenia: 11.07.2014

Číslo faktúry: 8759/14, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: spracovanie výkazov Cieľová hodnota v € 14,40,- Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 14.07.2014

Číslo faktúry: 7406803266 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: mobilné služby Cieľová hodnota v €  36,66,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 19.07.2014

Číslo faktúry: F142707360 Dodávateľ: IFOsoft verejná obchodná spoločnosť, Sabinovská 36, 080 01 Prešov , IČO 31666108 Popis plnenia: up date mzdy Cieľová hodnota v € 20,28,- Zmluva: ——– Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 24.07.2014

Číslo faktúry: 201402 Dodávateľ: Občianské združenie Rusinsky Holosy, Lipová 19, 066 01 Humenné IČO 42236819 Popis plnenia: vystúpenie speváckej skupiny Cieľová hodnota v € 250,- Zmluva: ——– Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 26.07.2014

Číslo faktúry: 7407013617 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: internetové služby  Cieľová hodnota v €  20,50,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 28.07.2014

Číslo faktúry: 7485443697, Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Popis plnenia: dodávka a distribúcia el. energie  Cieľová hodnota v €  337,- Zmluva: 5100307351C  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 01.08.2014

Číslo faktúry: 9128/14, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: vývoz komunálneho odpadu  Cieľová hodnota v € 145,12,- Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 06.08.2014

Číslo faktúry: 3764803708 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 07/2014 Cieľová hodnota v €  29,16,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 11.08.2014

Číslo faktúry: 7407766774 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: mobilné služby Cieľová hodnota v €  21,29,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 20.08.2014

Číslo faktúry: 051/14 Dodávateľ: Ing. Anna Mamajová, Kukorelliho 60, 066 01  Humenné IČO: 33671451 Popis plnenia: Audítorské služby  – audit 2013  Cieľová hodnota v €  420,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 20.08.2014

2013
Číslo faktúry: 01/2014, Dodávateľ: ZMOS, Bezručová 9, 811 09  Bratislava IČO: 00584614 Popis plnenia: členský príspevok na rok 2014  Cieľová hodnota v € 30,48,- Zmluva: ——— Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 10.12.2013

Číslo faktúry: FDS5513006116, Dodávateľ: Office Depot s.r.o., Drobného 27, 841 02  Bratislava IČO: 36192384 Popis plnenia: kalendár stolový – Gazdinka Cieľová hodnota v € 89,02,- Zmluva: ———- Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 11.12.2013

Číslo faktúry: 107, Dodávateľ: Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany, Kukorelliho 60,066,01  Humenné IČO: 00415812 Popis plnenia: členský príspevok na rok 2014  Cieľová hodnota v € 22,- Zmluva: ——– Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 16.12.2013

Číslo faktúry: 7313396321 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: mobilné služby 11-12/2013 Cieľová hodnota v €  18,24,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 18.12.2013

Číslo faktúry: 7313650527 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: internetové služby 11-12/2013 Cieľová hodnota v €  25,49,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 27.12.2013

Číslo faktúry: 15181/13, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: zmesový kom. odpad – zvoz 12/2013  Cieľová hodnota v € 145,81,- Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 07.01.2014

Číslo faktúry: 9756699041 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 12/2013 Cieľová hodnota v €  31,97,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 07.01.2014

Číslo faktúry: 375767519 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 11/2013 Cieľová hodnota v €  31,11,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 07.11.2013

Číslo faktúry: 7230139417, Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Popis plnenia: dodávka a distribúcia el. energie od 01.01.2013 – 31.12.2013 Cieľová hodnota v €  – 429,89,- Zmluva: 5100307351C  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 24.01.2014

Číslo faktúry: 14887/13, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: spracovanie výkazov  Cieľová hodnota v € 14,40,- Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 29.01.2014
Číslo faktúry: 7305128212 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 04-05/2013 Cieľová hodnota v €  18,78,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 21.05.2013
Číslo faktúry: 5289/13, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: dobropis k faktúre č. 4321/13  Cieľová hodnota v € ––––––140,87,- Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 27.05.2013
Číslo faktúry: 73052447673 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: internetové služby 04-05/2013 Cieľová hodnota v €  2,51,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 27.05.2013
Číslo faktúry: 7234137120, Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Popis plnenia: finančné vysporiadanie Cieľová hodnota v €  -17,40,- Zmluva: 5100307351C  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 28.05.2013
Číslo faktúry: 5460/13, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: zmesový komunálny odpad – zvoz 05/2013  Cieľová hodnota v € 144,87,- Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 05.06.2013
Číslo faktúry: 1750898358 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 05/2013 Cieľová hodnota v €  37,69,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 07.06.2013
Číslo faktúry: 20130396 Dodávateľ: LIM PO, s. r. o. Jesenná 1, 080 05 Prešov, IČO: 36498980 Popis plnenia: vlajka SR, vlajka obecná Cieľová hodnota v €  38,80,- Zmluva: – – – – –  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 14.06.2013
Číslo faktúry: 1307515 Dodávateľ: Slovgram, Jakubovo námestie 14, 813 48  Bratislava IČO: 17310598 Popis plnenia: odmeny umelcom a výrobcom zvuk. záznamov Cieľová hodnota v €  33,50,- Zmluva: č. 1215775 zo dňa 10.06.2013  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 17.06.2013
Číslo faktúry: 7306275826 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 05-06/2013 Cieľová hodnota v €  17,99,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 18.06.2013
Číslo faktúry: 201364 Dodávateľ: Súkromné centrum voľného času, Ptičie 97, 067 41 Chlmec IČO: 42082358 Popis plnenia: záujmové vzdelávanie detí do 15 rokov 05,06/2013 Cieľová hodnota v €  40,- Zmluva: č. 1/2013/CVČ zo dňa 23.04.2013  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 21.06.2013
Číslo faktúry: 7306391399 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: internetové služby 05-06/2013 Cieľová hodnota v €  20,50,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 26.06.2013
Číslo faktúry: 6592/13, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: zmesový komunálny odpad – zvoz 06/2013  Cieľová hodnota v € 145,86,- Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 03.07.2013
Číslo faktúry: 3751824745 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 06/2013 Cieľová hodnota v €  23,46,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 09.07.2013
Číslo faktúry: 7740/13, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: spracovanie výkazov  Cieľová hodnota v € 14,40,- Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 15.07.2013
Číslo faktúry: 201364 Dodávateľ: Súkromné centrum voľného času, Ptičie 97, 067 41 Chlmec IČO: 42082358 Popis plnenia: záujmové vzdelávanie detí do 15 rokov 07,08/2013 Cieľová hodnota v €  40,- Zmluva: č. 1/2013/CVČ zo dňa 23.04.2013  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 15.07.2013
Číslo faktúry: 7307428270 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 06-07/2013 Cieľová hodnota v €  23,46,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 19.07.2013
Číslo faktúry: 132707411, Dodávateľ: IFOsoft verejná obchodná spoločnosť, Sabinovská 36 080 01 Prešov IČO: 31666108 Popis plnenia: update programového vybavenia Mzdy Cieľová hodnota v €: 19.08,- Zmluva: 100216  Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 26.07.2013
Číslo faktúry: 2013048, Dodávateľ: Iveta Bžanová, notár, Strojarská 3998, 069 01 Snina IČO: 42031940 Popis plnenia: notárska zápisnica – Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v k.ú. Roškovce Cieľová hodnota v €: 182,40,- Zmluva: – – – –  Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 26.07.2013
Číslo faktúry: 7307549337 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: internetové služby 06-07/2013 Cieľová hodnota v €  20,50,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 26.07.2013
Číslo faktúry: 7478066025, Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Popis plnenia: dodávka a distribúcia el. energie od 01.06.2013 – 31.08.2013 Cieľová hodnota v €  456,- Zmluva: 5100307351C  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 05.08.2013
Číslo faktúry: 8220/13, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: zmesový komunálny odpad – zvoz 07 /2013  Cieľová hodnota v € 285,33,- Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 05.08.2013
Číslo faktúry: 6752824576 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 07/2013 Cieľová hodnota v €  22,13,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 08.08.2013
Číslo faktúry: 201305 Dodávateľ: Občianske združenie Rusinsky holosy, Lipová 19, 066 01 Humenné DIČ: 2023599416 Popis plnenia: vystúpenie na obecných slávnost. Cieľová hodnota v €  250,- Zmluva: zo dňa 11.04.2013 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 12.08.2013
Číslo faktúry: 5/2013 Dodávateľ: FS Vihorlat, 1. mája 2058/M10, 069 01  Snina IČO: 37942701 Popis plnenia: vystúpenie FS Vihorlat na slávnostiach Cieľová hodnota v €  550,- Zmluva: – – – – Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 15.08.2013
Číslo faktúry: 20130239 Dodávateľ: František Merga Motocentrum Snina, Centrum 2747, 069 01 Snina IČO: 10672982 Popis plnenia: Preprava autobusom – FS – Vihorlat Cieľová hodnota v €  150,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 15.08.2013
Číslo faktúry: 7308718352 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: internetové služby  07-08/2013 Cieľová hodnota v €  25,49,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 26.08.2013
Číslo faktúry: 1018136 Dodávateľ: Jaroslav Tarkovský – JTF Partnership, majerská 178/4, 020 61 Lednické Rovné IČO: 22855211 Popis plnenia: poháre 0,5 dcl Cieľová hodnota v €  36,24,- Zmluva: – – – –   Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 28.08.2013
Číslo faktúry: 7308667889 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 07-08/2013 Cieľová hodnota v €  23,67,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 28.08.2013
Číslo faktúry: 13000025 Dodávateľ: Margita Vajsová POLYGRAFIA, Záhradná 35, 066 01  Humenné IČO: 32391374 Popis plnenia: príprava pre tlač a tlač pozvánok Cieľová hodnota v €  200,- Zmluva: – – – –  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 28.08.2013
Číslo faktúry: 13000038 Dodávateľ: Margita Vajsová POLYGRAFIA, Záhradná 35, 066 01  Humenné IČO: 32391374 Popis plnenia: príprava pre tlač a tlač bulletinu Cieľová hodnota v €  316,- Zmluva: – – – –  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 28.08.2013
Číslo faktúry: S331301624 Dodávateľ: Vetro-plus, s.r.o., Hviezdoslavová 33, 010 01 Žilina IČO: 36410896 Popis plnenia: vidličky a nože EKO  Cieľová hodnota v €  51,10,- Zmluva: – – – –  Objednávka: č. 293578 Dátum doručenia: 04.09.2013
Číslo faktúry: 9389/13, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: zmesový kom. odpad – zvoz 08/2013  Cieľová hodnota v € 145,36,- Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 04.09.2013
Číslo faktúry: 1753781565 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 08/2013 Cieľová hodnota v €  22,13,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 09.09.2013
Číslo faktúry: 420130026 Dodávateľ: Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov IČO: 37936859 Popis plnenia: výspravka výtlkov dýzovou metódou TURBO Cieľová hodnota v €  680,10,- Zmluva:  – – –   Objednávka: 2/2013 – Dátum doručenia: 18.09.2013
Číslo faktúry: 7309784423 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 08-09/2013 Cieľová hodnota v €  28,08,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 23.09.2013
Číslo faktúry: 7309900922 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: internetové služby 08-09/2013 Cieľová hodnota v €  20,50,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 30.09.2013
Číslo faktúry: 10556/13, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: zmesový kom. odpad – zvoz 09/2013  Cieľová hodnota v € 286,53,- Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 04.10.2013
Číslo faktúry: 5754739732 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 09/2013 Cieľová hodnota v €  22,13,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 09.10.2013
Číslo faktúry: 11920/13, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: spracovanie výkazov  Cieľová hodnota v € 14,40,- Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 17.10.2013
Číslo faktúry: 7310970659 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 09-10/2013 Cieľová hodnota v €  27,21,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 21.10.2013
Číslo faktúry: 7311092966 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: internetové služby 09-10/2013 Cieľová hodnota v €  20,50,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 26.10.2013
Číslo faktúry: 213617 Dodávateľ: Euro Dotácie, Na Šefranici 1280/08, 010 01 Žilina IČO: 36438766 Popis plnenia: verejné obstarávanie- úprava vodného toku v obci Roškovce Cieľová hodnota v €  600,- Mandátna zmluva: zo dňa 26.06.2013  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 26.10.2013
Číslo faktúry: 7435315611, Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Popis plnenia: dodávka a distribúcia el. energie od 01.06.2013 – 31.08.2013 Cieľová hodnota v €  456,- Zmluva: 5100307351C  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 04.11.2013
Číslo faktúry: 12267/13, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: zmesový kom. odpad – zvoz 10/2013  Cieľová hodnota v € 144,92,- Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 06.11.2013
Číslo faktúry: 6755715943 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 10/2013 Cieľová hodnota v €  30,48,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 07.11.2013
Číslo faktúry: 7312180546 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové 10-11/2013 Cieľová hodnota v €  18,29,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 19.11.2013
Číslo faktúry: 7312426276 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: internetové služby 10-11/2013 Cieľová hodnota v €  20,50,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 26.11.2013
Číslo faktúry: 213617 Dodávateľ: Euro Dotácie, Na Šefranici 1280/08, 010 01 Žilina IČO: 36438766 Popis plnenia: verejné obstarávanie- úprava vodného toku v obci Roškovce Cieľová hodnota v €  480,- Mandátna zmluva: zo dňa 26.06.2013  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 02.12.2013
Číslo faktúry: 13510/13, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: zmesový kom. odpad – zvoz 11/2013  Cieľová hodnota v € 288,02,- Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 05.12.2013
Číslo faktúry: 7305128212 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 04-05/2013 Cieľová hodnota v €  18,78,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 21.05.2013
Číslo faktúry: 5289/13, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: dobropis k faktúre č. 4321/13  Cieľová hodnota v € ––––––140,87,- Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 27.05.2013
Číslo faktúry: 73052447673 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: internetové služby 04-05/2013 Cieľová hodnota v €  2,51,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 27.05.2013
Číslo faktúry: 7234137120, Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Popis plnenia: finančné vysporiadanie Cieľová hodnota v €  -17,40,- Zmluva: 5100307351C  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 28.05.2013
Číslo faktúry: 5460/13, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: zmesový komunálny odpad – zvoz 05/2013  Cieľová hodnota v € 144,87,- Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 05.06.2013
Číslo faktúry: 1750898358 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 05/2013 Cieľová hodnota v €  37,69,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 07.06.2013
Číslo faktúry: 20130396 Dodávateľ: LIM PO, s. r. o. Jesenná 1, 080 05 Prešov, IČO: 36498980 Popis plnenia: vlajka SR, vlajka obecná Cieľová hodnota v €  38,80,- Zmluva: – – – – –  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 14.06.2013
Číslo faktúry: 1307515 Dodávateľ: Slovgram, Jakubovo námestie 14, 813 48  Bratislava IČO: 17310598 Popis plnenia: odmeny umelcom a výrobcom zvuk. záznamov Cieľová hodnota v €  33,50,- Zmluva: č. 1215775 zo dňa 10.06.2013  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 17.06.2013
Číslo faktúry: 7306275826 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 05-06/2013 Cieľová hodnota v €  17,99,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 18.06.2013
Číslo faktúry: 201364 Dodávateľ: Súkromné centrum voľného času, Ptičie 97, 067 41 Chlmec IČO: 42082358 Popis plnenia: záujmové vzdelávanie detí do 15 rokov 05,06/2013 Cieľová hodnota v €  40,- Zmluva: č. 1/2013/CVČ zo dňa 23.04.2013  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 21.06.2013
Číslo faktúry: 7306391399 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: internetové služby 05-06/2013 Cieľová hodnota v €  20,50,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 26.06.2013
Číslo faktúry: 6592/13, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: zmesový komunálny odpad – zvoz 06/2013  Cieľová hodnota v € 145,86,- Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 03.07.2013
Číslo faktúry: 3751824745 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 06/2013 Cieľová hodnota v €  23,46,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 09.07.2013
Číslo faktúry: 7740/13, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: spracovanie výkazov  Cieľová hodnota v € 14,40,- Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 15.07.2013
Číslo faktúry: 201364 Dodávateľ: Súkromné centrum voľného času, Ptičie 97, 067 41 Chlmec IČO: 42082358 Popis plnenia: záujmové vzdelávanie detí do 15 rokov 07,08/2013 Cieľová hodnota v €  40,- Zmluva: č. 1/2013/CVČ zo dňa 23.04.2013  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 15.07.2013
Číslo faktúry: 7307428270 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 06-07/2013 Cieľová hodnota v €  23,46,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 19.07.2013
Číslo faktúry: 132707411, Dodávateľ: IFOsoft verejná obchodná spoločnosť, Sabinovská 36 080 01 Prešov IČO: 31666108 Popis plnenia: update programového vybavenia Mzdy Cieľová hodnota v €: 19.08,- Zmluva: 100216  Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 26.07.2013
Číslo faktúry: 2013048, Dodávateľ: Iveta Bžanová, notár, Strojarská 3998, 069 01 Snina IČO: 42031940 Popis plnenia: notárska zápisnica – Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v k.ú. Roškovce Cieľová hodnota v €: 182,40,- Zmluva: – – – –  Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 26.07.2013
Číslo faktúry: 7307549337 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: internetové služby 06-07/2013 Cieľová hodnota v €  20,50,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 26.07.2013
Číslo faktúry: 7478066025, Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Popis plnenia: dodávka a distribúcia el. energie od 01.06.2013 – 31.08.2013 Cieľová hodnota v €  456,- Zmluva: 5100307351C  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 05.08.2013
Číslo faktúry: 8220/13, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: zmesový komunálny odpad – zvoz 07 /2013  Cieľová hodnota v € 285,33,- Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 05.08.2013
Číslo faktúry: 6752824576 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 07/2013 Cieľová hodnota v €  22,13,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 08.08.2013
Číslo faktúry: 201305 Dodávateľ: Občianske združenie Rusinsky holosy, Lipová 19, 066 01 Humenné DIČ: 2023599416 Popis plnenia: vystúpenie na obecných slávnost. Cieľová hodnota v €  250,- Zmluva: zo dňa 11.04.2013 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 12.08.2013
Číslo faktúry: 5/2013 Dodávateľ: FS Vihorlat, 1. mája 2058/M10, 069 01  Snina IČO: 37942701 Popis plnenia: vystúpenie FS Vihorlat na slávnostiach Cieľová hodnota v €  550,- Zmluva: – – – – Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 15.08.2013
Číslo faktúry: 20130239 Dodávateľ: František Merga Motocentrum Snina, Centrum 2747, 069 01 Snina IČO: 10672982 Popis plnenia: Preprava autobusom – FS – Vihorlat Cieľová hodnota v €  150,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 15.08.2013
Číslo faktúry: 7308718352 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: internetové služby  07-08/2013 Cieľová hodnota v €  25,49,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 26.08.2013
Číslo faktúry: 1018136 Dodávateľ: Jaroslav Tarkovský – JTF Partnership, majerská 178/4, 020 61 Lednické Rovné IČO: 22855211 Popis plnenia: poháre 0,5 dcl Cieľová hodnota v €  36,24,- Zmluva: – – – –   Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 28.08.2013
Číslo faktúry: 7308667889 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 07-08/2013 Cieľová hodnota v €  23,67,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 28.08.2013
Číslo faktúry: 13000025 Dodávateľ: Margita Vajsová POLYGRAFIA, Záhradná 35, 066 01  Humenné IČO: 32391374 Popis plnenia: príprava pre tlač a tlač pozvánok Cieľová hodnota v €  200,- Zmluva: – – – –  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 28.08.2013
Číslo faktúry: 13000038 Dodávateľ: Margita Vajsová POLYGRAFIA, Záhradná 35, 066 01  Humenné IČO: 32391374 Popis plnenia: príprava pre tlač a tlač bulletinu Cieľová hodnota v €  316,- Zmluva: – – – –  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 28.08.2013
Číslo faktúry: S331301624 Dodávateľ: Vetro-plus, s.r.o., Hviezdoslavová 33, 010 01 Žilina IČO: 36410896 Popis plnenia: vidličky a nože EKO  Cieľová hodnota v €  51,10,- Zmluva: – – – –  Objednávka: č. 293578 Dátum doručenia: 04.09.2013
Číslo faktúry: 9389/13, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: zmesový kom. odpad – zvoz 08/2013  Cieľová hodnota v € 145,36,- Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 04.09.2013
Číslo faktúry: 1753781565 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 08/2013 Cieľová hodnota v €  22,13,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 09.09.2013
Číslo faktúry: 420130026 Dodávateľ: Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov IČO: 37936859 Popis plnenia: výspravka výtlkov dýzovou metódou TURBO Cieľová hodnota v €  680,10,- Zmluva:  – – –   Objednávka: 2/2013 – Dátum doručenia: 18.09.2013
Číslo faktúry: 7309784423 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 08-09/2013 Cieľová hodnota v €  28,08,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 23.09.2013
Číslo faktúry: 7309900922 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: internetové služby 08-09/2013 Cieľová hodnota v €  20,50,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 30.09.2013
Číslo faktúry: 10556/13, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: zmesový kom. odpad – zvoz 09/2013  Cieľová hodnota v € 286,53,- Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 04.10.2013
Číslo faktúry: 5754739732 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 09/2013 Cieľová hodnota v €  22,13,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 09.10.2013
Číslo faktúry: 11920/13, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: spracovanie výkazov  Cieľová hodnota v € 14,40,- Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 17.10.2013
Číslo faktúry: 7310970659 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 09-10/2013 Cieľová hodnota v €  27,21,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 21.10.2013
Číslo faktúry: 7311092966 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: internetové služby 09-10/2013 Cieľová hodnota v €  20,50,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 26.10.2013
Číslo faktúry: 213617 Dodávateľ: Euro Dotácie, Na Šefranici 1280/08, 010 01 Žilina IČO: 36438766 Popis plnenia: verejné obstarávanie- úprava vodného toku v obci Roškovce Cieľová hodnota v €  600,- Mandátna zmluva: zo dňa 26.06.2013  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 26.10.2013
Číslo faktúry: 7435315611, Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Popis plnenia: dodávka a distribúcia el. energie od 01.06.2013 – 31.08.2013 Cieľová hodnota v €  456,- Zmluva: 5100307351C  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 04.11.2013
Číslo faktúry: 12267/13, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: zmesový kom. odpad – zvoz 10/2013  Cieľová hodnota v € 144,92,- Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 06.11.2013
Číslo faktúry: 6755715943 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 10/2013 Cieľová hodnota v €  30,48,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 07.11.2013
Číslo faktúry: 7312180546 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové 10-11/2013 Cieľová hodnota v €  18,29,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 19.11.2013
Číslo faktúry: 7312426276 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: internetové služby 10-11/2013 Cieľová hodnota v €  20,50,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 26.11.2013
Číslo faktúry: 213617 Dodávateľ: Euro Dotácie, Na Šefranici 1280/08, 010 01 Žilina IČO: 36438766 Popis plnenia: verejné obstarávanie- úprava vodného toku v obci Roškovce Cieľová hodnota v €  480,- Mandátna zmluva: zo dňa 26.06.2013  Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 02.12.2013
Číslo faktúry: 13510/13, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: zmesový kom. odpad – zvoz 11/2013  Cieľová hodnota v € 288,02,- Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 05.12.2013
Číslo faktúry: 7421104256, Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Popis plnenia: fakturačné obdobie od 01.01.2013 do 28.02.2013 Cieľová hodnota v € 456,- Zmluva: 5100307351C Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 01.02.2013
Číslo faktúry: 7421105468, Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Popis plnenia: fakturačné obdobie od 01.01.2013 do 28.02.2013 Cieľová hodnota v € 82,- Zmluva: 5100307351C Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 01.02.2013
Číslo faktúry: 3100305118, Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Popis plnenia: náklady na dopravu Cieľová hodnota v € 20,50,- Zmluva: 5100307351C Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 06.02.2013
Číslo faktúry: 5746986603 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 01/2013 Cieľová hodnota v € 37,99,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 07.02.2013
Číslo faktúry: 381/13, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: zmesový kom. odpad – zvoz 01/2013 Cieľová hodnota v € 144,97,- Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 07..02.2013
Číslo faktúry: 2131104319, Dodávateľ: SOZA, Rastislavová 3 821 08 Bratislava. IČO: 00178454 Popis plnenia: hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu od 01. 01.2013 – 31.12.2013 Cieľová hodnota v € 20,40,- Zmluva: – – – – Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 12.02.2013
Číslo faktúry: 7301721832 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: mobilné služby Cieľová hodnota v € 18,78,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 19.02.2013
Číslo faktúry: 7301846558 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: internet Cieľová hodnota v € 0,00,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 26.02.2013
Číslo faktúry: 132702414, Dodávateľ: IFOsoft verejná obchodná spoločnosť, Sabinovská 36 080 01 Prešov IČO: 31666108 Popis plnenia: update programového vybavenia IM,PÚ,EO,DA Cieľová hodnota v €: 150,72,- Zmluva: 100216  Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 28.02.2013
Číslo faktúry: 1613/13 Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: zmesový kom. odpad – zvoz 02/2013 Cieľová hodnota v € 286,53,- Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 06.03.2013
Číslo faktúry: 8747970282 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby od 01.02.2013 – 28.02.2013 Cieľová hodnota v € 28,67,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 08.03.2013
Číslo faktúry: 90206869 Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a . s. Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 Popis plnenia: analýza pitnej vody Cieľová hodnota v € 145,09,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007 Objednávka: zo dňa 22.02.2013 Dátum doručenia: 08.03.2013
Číslo faktúry: 73028556771 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: mobilné služby Cieľová hodnota v € 18,78,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 20.03.2013
Číslo faktúry: 7302980303 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: internet Cieľová hodnota v € 2,51,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 02.04.2013
Číslo faktúry: 6748949489 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 03/2013 Cieľová hodnota v € 31,07,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 08.04.2013
Číslo faktúry: 2686/13, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: zmesový kom. odpad – zvoz 03/2013 Cieľová hodnota v € 145,97,- Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 08.04.2013
Číslo faktúry: 73003988088 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: mobilné služby Cieľová hodnota v € 18,78,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 20.04.2013
Číslo faktúry: 7304105685 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: internet Cieľová hodnota v € 2,51,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 29.04.2013
Číslo faktúry: 3964/13, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: spracovanie výkazov Cieľová hodnota v € 14,40,- Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 03.05.2013
Číslo faktúry: 7461189118, Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Popis plnenia: el. energia 01.03.2013-31.05.2013 Cieľová hodnota v € 456,- Zmluva: 5100307351C Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 03.05.2013
Číslo faktúry: 4321/13, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: zvoz komunálneho odpadu 04/2013 Cieľová hodnota v € 285,93,- Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 06.05.2013
Číslo faktúry: 201337, Dodávateľ: Súkromné centrum voľného času, Ptičie 97, 067 41 Chlmec IČO: 42082358 Popis plnenia: dotácia na deti do 15r. pre CVČ od 01-04.2013 Cieľová hodnota v € 80,- Zmluva: 1/2013CVČ zo dňa 23.04.2013 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 06.05.2013
Číslo faktúry: 1/2013, Dodávateľ: Miroslav Babinčak, Kyjevská 5, 071 01 Michalovce IČO: 10711341 Popis plnenia: vyhotovenie 3D nápisov, erbu obce Cieľová hodnota v € 160,- Zmluva: – – – – Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 07.05.2013
Číslo faktúry: 8749938287 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 04/2013 Cieľová hodnota v € 24,72,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 09.05.2013
Číslo faktúry: 7300598995 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: mobil Cieľová hodnota v € 20,79,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 18.01.2013
Číslo faktúry: 7287092966, Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Popis plnenia: finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012 Cieľová hodnota v € 424,20,- (nedoplatok) Zmluva: 5100307351C Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 21.01.2013
Číslo faktúry: CEN 2958/2012, Dodávateľ: Prima banka Slovensko, a. s. Hodžová 11 010 11 Žilina, IČO: 31575951 Popis plnenia: vedenie účtu cenných papierov 2012 Cieľová hodnota v € 39,96,- Zmluva: – – – – Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 18.01.2013
Číslo faktúry: MLB 2013, Dodávateľ: Prima banka Slovensko, a. s. Hodžová 11 010 11 Žilina, IČO: 31575951 Popis plnenia: poplatok za zrušenie účtu cenných papierov Cieľová hodnota v € 23,88,- Zmluva: – – – – Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 23.01.2013
Číslo faktúry: 7300726834 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: internet Cieľová hodnota v € 0,00,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 25.01.2013
Číslo faktúry: 7300598995 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: mobil Cieľová hodnota v € 20,79,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 18.01.2013
Číslo faktúry: 132701415 Dodávateľ: IFO soft verejná obchodná spoločnosť, Sabinovská 36, IČO: 3166108 Popis plnenia: update mzdy Cieľová hodnota v € 43,44,- Zmluva: zo dňa –- – – Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 25.01.2013

2012
Číslo faktúry: 7207758027, Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: internet Cieľová hodnota v € 23,66,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 27.07.2012

Číslo faktúry: 122707405, Dodávateľ: IFOsoft verejná obchodná spoločnosť, Sabinovská 36 080 01 Prešov IČO: 31666108 Popis plnenia: update programového vybavenia MZDY Cieľová hodnota v €: 19,08,- Zmluva: 100216  Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 27.07.2012

Číslo faktúry: 7978/12, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: spracovanie výkazov Cieľová hodnota v € 14,40 Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 31.07.2012

Číslo faktúry: 2210001825, Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Popis plnenia: Elektrina – dodávka a distribúcia za obdobie od 01.06.2012 do 31.08.2012 Cieľová hodnota v € 375,- Zmluva: 5100307351C Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 01.08.2012

Číslo faktúry: 2210036395, Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Popis plnenia: Elektrina – dodávka a distribúcia za obdobie od 01.06.2012 do 31.08.2012 Cieľová hodnota v € 231,- Zmluva: 5100307351C Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 01.08.2012

Číslo faktúry: 8288/12, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: zmesový komunálny odpad – zvoz 07/2012 Cieľová hodnota v € 286,73 Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 06.08.2012

Číslo faktúry: 9741064997, Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 07/2012 Cieľová hodnota v € 21,60,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 08.08.2012

Číslo faktúry: 7208708393, Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby Cieľová hodnota v € 20,95,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 21.08.2012

Číslo faktúry: 7208708393, Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: internet Cieľová hodnota v € 23,66,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 26.08.2012

Číslo faktúry: 102012, Dodávateľ: Helena Tričáková, Poľná 771/7 Medzilaborce, IČO: 33607117 Popis plnenia: dodanie tovaru – ihrisko Cieľová hodnota v € 848,56,– Zmluva: – – – – Objednávka: 2/2012 Dátum doručenia: 03.09.2012

Číslo faktúry: 9470/12, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: zmesový kom. odpad – zvoz 08/2012 Cieľová hodnota v € 286,73 Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 03.09.2012

Číslo faktúry: 9742054542, Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 08/2012 Cieľová hodnota v € 27,67,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 13.09.2012

Číslo faktúry: 7209761288, Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby Cieľová hodnota v € 20,95,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 18.09.2012

Číslo faktúry: 016/2012 Dodávateľ: GeoReal East, Strojárska 3995/113, Snina IČO: 46053328 Popis plnenia: geodetické práce Cieľová hodnota v € 332,- Zmluva: zo dňa – – – Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 21.09.2012

Číslo faktúry: 7209867844, Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: internet Cieľová hodnota v € 20,16,- Zmluva: zo dňa 28.12.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 27.09.2012

Číslo faktúry: 9470/12, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: zmesový kom. odpad – zvoz 09/2012 Cieľová hodnota v € 287,92 Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 08.10.2012

Číslo faktúry: 2123300135, Dodávateľ: Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniová 17, 833 15 Bratislava, IČO: 00156884 Popis plnenia: hydrologické údaje Cieľová hodnota v €: 179,16,- Zmluva: – – – –   Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 08.10.2012

Číslo faktúry: 4743041621, Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 09/2012 Cieľová hodnota v € 23,74,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 09.10.2012

Číslo faktúry: 7210818969, Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby Cieľová hodnota v € – 20,95,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 19.10.2012

Číslo faktúry: 3309024852 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: Leadtek router Cieľová hodnota v € 1,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 25.10.2012

Číslo faktúry: 7210932290 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: internet Cieľová hodnota v € 20,16,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 25.10.2012

Číslo faktúry: 2210001825, Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Popis plnenia: Elektrina – dodávka a distribúcia za obdobie od 01.09.2012 do 31.11.2012 Cieľová hodnota v € 375,- Zmluva: 5100307351C Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 01.11.2012

Číslo faktúry: 2210036395, Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Popis plnenia: Elektrina – dodávka a distribúcia za obdobie od 01.09.2012 do 31.11.2012 Cieľová hodnota v € 231,- Zmluva: 5100307351C Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 01.11.2012

Číslo faktúry: 12013/12 Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: spracovanie výkazov Cieľová hodnota v € 14,40 Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 01.11.2012

Číslo faktúry: 8744029820, Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby – október Cieľová hodnota v € – 12,32,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 09.11.2012

Číslo faktúry: 022/2012 Dodávateľ: GeoReal East, Strojárska 3995/113, Snina IČO: 46053328 Popis plnenia: geodetické práce Cieľová hodnota v € 300,- Zmluva: zo dňa – – – Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 15.11.2012

Číslo faktúry: 4511085807, Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Popis plnenia: upomienka Cieľová hodnota v € 2,- Zmluva: 5100307351C Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 19.11.2012

Číslo faktúry: 12404/12, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: zmesový kom. odpad – zvoz 10/2012 Cieľová hodnota v € 145,02 Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 08.11.2012

Číslo faktúry: 7211897851, Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby – mobil Cieľová hodnota v € – 27,95,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 22.11.2012

Číslo faktúry: 7212008472, Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: internet Cieľová hodnota v € – 27,95,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 28.11.2012

Číslo faktúry: 3100294327, Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Popis plnenia: poplatok Cieľová hodnota v € 8,40,- Zmluva: 5100307351C Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 28.11.2012

Číslo faktúry: 497/2012, Dodávateľ: Združenie miest a obcí Slovenska, IČO: 584 614 Popis plnenia: členský príspevok za rok 2013 Cieľová hodnota v € 231,- Zmluva: – – – -Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 30.11.2012

Číslo faktúry: 13611/12, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: zmesový kom. odpad – zvoz 11/2012 Cieľová hodnota v € 286,53,- Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 05.12.2012

Číslo faktúry: 2012020, Dodávateľ: JARD s.r.o., Ing. Ján Janič, Žalobin 89, IČO: 36501743 Popis plnenia: demontáž a montáž žľabov +klampiarske práce Cieľová hodnota v € 493,80,- Zmluva: – – – – Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 07.12.2012

Číslo faktúry: 2745030515, Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 11/2012 Cieľová hodnota v € 46,81,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 07.12.2012

Číslo faktúry: 7212981813, Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: mobil Cieľová hodnota v € 37,71,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 19.12.2012

Číslo faktúry: 107, Dodávateľ: Okresný výbor dobrovoľnej požiarnej ochrany, Kukorelliho 60, Humenné IČO: 00415812 Popis plnenia: členský príspevok 2013 Cieľová hodnota v € – 22,- Zmluva: – – – – – Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 20.12.2012

Číslo faktúry: 7213100625 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: internet Cieľová hodnota v € 0,00,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 27.12.2012

Číslo faktúry: 14756/12, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: zmesový kom. odpad – zvoz 12/2012 Cieľová hodnota v € 146,01,- Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 31.12.2012

Číslo faktúry: 1746008767 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 12/2012 Cieľová hodnota v € 22,13,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 31.12.2012

Číslo faktúry: 2210036395, Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Popis plnenia: finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012 Cieľová hodnota v € – 582,35,- (preplatok) Zmluva: 5100307351C Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 31.12.2012

Číslo faktúry: 4320/12, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: zmesový kom. odpad – zvoz apríl 2012 Cieľová hodnota v € 286,83€ Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 04.05.2012

Číslo faktúry: 2210036395, Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Popis plnenia: Elektrina – dodávka a distribúcia za obdobie od 01.03.2012 do 31.05.2012 Cieľová hodnota v € 231,– Zmluva: 5100307351C Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 04.05.2012

Číslo faktúry: 2210001825, Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Popis plnenia: Elektrina – dodávka a distribúcia za obdobie od 01.03.2012 do 31.05.2012 Cieľová hodnota v € 375,– Zmluva: 5100307351C Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 04.05.2012

Číslo faktúry: 37338081563, Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 04/2012 Cieľová hodnota v € 13,84,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 10.05.2012

Číslo faktúry: 7205398840 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby Cieľová hodnota v € 22,61 Zmluva: zo dňa 28.12.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 18.05.2012

Číslo faktúry: 7205540506, Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: internet Cieľová hodnota v € 20,16,- Zmluva: zo dňa 28.12.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 25.05.2012

Číslo faktúry: 100105, Dodávateľ: HATECH, s.r.o., Čsl. armády 1362/19, 066 01 Humenné, IČO: 45947503 Popis plnenia: dodanie tovaru – motorová kosačka GTM 500, olej. kľúč Cieľová hodnota v €: 391,60,- Zmluva: – – – –   Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 29.05.2012

Číslo faktúry: 5484/12, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: zmesový kom. odpad – zvoz máj 2012 Cieľová hodnota v € 144,97 Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 08.06.2012

Číslo faktúry: 37338081563, Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 05/2012 Cieľová hodnota v € -14,54,- preplatok Zmluva: zo dňa 24.01.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 11.06.2012

Číslo faktúry: 72006577889 Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby Cieľová hodnota v € 32,30 Zmluva: zo dňa 28.12.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 20.06.2012

Číslo faktúry: 7206696681, Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: internet Cieľová hodnota v € 20,16,- Zmluva: zo dňa 28.12.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 26.06.2012

Číslo faktúry: ZU 0000148032, Dodávateľ: STH – Stavhotely, a. s., Hotel NIVY, Lišcie nivy 3, 821 08 Bratislava, IČO: 31391621, Popis plnenia: ubytovanie ZMOS Cieľová hodnota v € 36,65,- Zmluva: – – – – – Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 26.06.2012

Číslo faktúry: 1740068978, Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 06/2012 Cieľová hodnota v € 27,82 Zmluva: zo dňa 24.01.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 12.07.2012

Číslo faktúry: 6686/12, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: spracovanie výkazov Cieľová hodnota v € 145,86 Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 12.07.2012

Číslo faktúry: 7207642518, Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby Cieľová hodnota v € 20,16,- Zmluva: zo dňa 28.12.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 19.07.2012

Číslo faktúry: 1/2012, Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava,  IČO: 35763469 Popis plnenia: nájomné a spotrebovaná el. energia za r. 2012  Cieľová hodnota v € 261,- Zmluva: zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.04.2011 Objednávka: – – – -Dátum odoslania: 16.02.2012

Číslo faktúry: 7201997572, Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: internet Cieľová hodnota v € 23,66,- Zmluva: zo dňa 28.12.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 27.02.2012

Číslo faktúry: 122703208, Dodávateľ: IFOsoft verejná obchodná spoločnosť, Sabinovská 36 080 01 Prešov IČO: 31666108 Popis plnenia: update programového vybavenia IM, PÚ, EO, DA Cieľová hodnota v €: 150,72,- Zmluva: č. 100216 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 02.03.2012

Číslo faktúry: 1645/12, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: zmesový kom. odpad – zvoz február 2012 Cieľová hodnota v € 290,41 Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 05.03.2012

Číslo faktúry: 4736093387, Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 02/2012 Cieľová hodnota v € 27,29,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 07.03.2012

Číslo faktúry: 7202755056, Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby Cieľová hodnota v € 20,16,- Zmluva: zo dňa 28.12.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 19.03.2012

Číslo faktúry: 122003046, Dodávateľ: IFOsoft verejná obchodná spoločnosť, Sabinovská 36 080 01 Prešov IČO: 31666108 Popis plnenia: inštalácia update programového vybavenia obec 1201 Cieľová hodnota v €: 44,22,- Zmluva: č. 100216 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 13.03.2012

Číslo faktúry: 2012006, Dodávateľ: JARD s. r. o. Ing. Ján Janič, Žalobín 89, IČO: 36501743 Popis plnenia: dodanie tovaru – pracovné náradie Cieľová hodnota v €: 200,- Zmluva: – – – – Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 13.03.2012

Číslo faktúry: 2120011, Dodávateľ: G&G computers spol. s. r. o. Miletičová 7, Bratislava 2, IČO: 31358594 Popis plnenia: dodaný tovar PC Cieľová hodnota v €: 42.05,- Zmluva: – – – – Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 13.03.2012

Číslo faktúry: 7203201824, Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: internet Cieľová hodnota v € 23,66,- Zmluva: zo dňa 28.12.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 26.03.2012

Číslo faktúry: 2120011, Dodávateľ: JARD s. r. o. Ing. Ján Janič, Žalobín 89, IČO: 36501743 Popis plnenia: prevedené práce Cieľová hodnota v €: 5 780,58,- Zmluva: ZoD zo dňa 13.12.2011 a dodatku č.1 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 28.03.2012

Číslo faktúry: 272012, Dodávateľ: Ing. Karol Vielkievič INKA, inžinierská kancelária, Vranovská 56 091 01 Stropkov IČO DPH: SK1020714288 Popis plnenia: 2. Realizačný projekt – odborný garant Cieľová hodnota v € 699,30,- Zmluva: Zmluva o poskytnutí služieb Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 28.03.2012

Číslo faktúry: 2210036395, Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Popis plnenia: výmena merania Cieľová hodnota v € 42,80,- Zmluva: 5100307351C Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 02.04.2012

Číslo faktúry: 2734/12, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: zmesový kom. odpad – zvoz márec 2012 Cieľová hodnota v € 147,06 Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – Dátum doručenia: 10.04.2012

Číslo faktúry: 9737087201, Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 03/2012 Cieľová hodnota v € 33,24,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 11.04.2012

Číslo faktúry: 7204169519, Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby Cieľová hodnota v € 35,95,- Zmluva: zo dňa 28.12.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 19.04.2012

Číslo faktúry: 72040306324, Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: internet Cieľová hodnota v € 20,16,- Zmluva: zo dňa 28.12.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 26.04.2012

Číslo faktúry: 4012/12, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: spracovanie výkazov Cieľová hodnota v € 14,40 Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 27.04.2012

Číslo faktúry: 7201548349, Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby Cieľová hodnota v € 20,16,- Zmluva: zo dňa 28.12.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 21.02.2012

Číslo faktúry: 7200804795, Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: internet Cieľová hodnota v € 23,66,- Zmluva: zo dňa 28.12.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 16.02.2012

Číslo faktúry: 71129875707, Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: internet Cieľová hodnota v € 23,66,- Zmluva: zo dňa 28.12.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 16.02.2012

Číslo faktúry: 2735096909, Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby 01/2012 Cieľová hodnota v € 30,90,- Zmluva: zo dňa 24.01.2007 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 08.02.2012

Číslo faktúry: 243/12, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: spracovanie výkazov Cieľová hodnota v € 146,86,- Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 08.02.2012

Číslo faktúry: 1080/2, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: dobropis k fa 48/12 Cieľová hodnota v € – 72,- Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 08.02.2012

Číslo faktúry: 48/12, Dodávateľ: Fura s. r. o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: harmonogramy a nálepky 2012 Cieľová hodnota v € 132 Zmluva: zo dňa 19.07.2011 Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 07.02.2012

Číslo faktúry: 2121105494 Dodávateľ: Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavová 3, 821 08 Bratislava 2, IČO: 00178454 Popis plnenia: použitie hudobných diel – autorská odmena Cieľová hodnota v € 20,40,- Zmluva: – – – – – Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 07.02.2012

Číslo faktúry: 092012, Dodávateľ: Ing. Karol Vielkievič INKA, inžinierská kancelária, Vranovská 56 091 01 Stropkov IČO DPH: SK1020714288 Popis plnenia: 2. Realizačný projekt – odborný garant Cieľová hodnota v € 1 298,70,- Zmluva: Zmluva o poskytnutí služieb Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 03.02.2012

Číslo faktúry: 2210036395, Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Popis plnenia: Elektrina – dodávka a distribúcia za obdobie od 01.01.2012 do 29.02.2012 Cieľová hodnota v € 231,– Zmluva: 5100307351C Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 03.02.2012

Číslo faktúry: 2210001825, Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Popis plnenia: Elektrina – dodávka a distribúcia za obdobie od 01.01.2012 do 29.02.2012 Cieľová hodnota v € 375,- Zmluva: 5100307351C, Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 03.02.2012

Číslo faktúry: 20102, Dodávateľ: JARD s. r. Ing. Ján Janič, Žalobín 89 IČO: 36501743 Popis plnenia: prevedené práce na základe Zmluvy o dielo – výkopy, dovoz kameniva, dreva Cieľová hodnota v €: 3 735,12,- Zmluva: Zmluva o dielo, Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 02.01.2012

Číslo faktúry: 13910/11, Dodávateľ: Fura s. r.o., SNP 77, Rozhanovce 044 42 IČO: 36211451 Popis plnenia: vývoz komunálneho odpadu za obdobie december 2011 Cieľová hodnota v €: 289,71- Zmluva: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi a separovanom zbere Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 03.01.2012

Číslo faktúry: 4734086224, Dodávateľ: Slovak Telekom, Karadžičová 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: hlasové služby  Cieľová hodnota v €: 27,96,- Zmluva: 1128023501 Objednávka: – – – – Dátum doručenia: 09.01.2012

Číslo faktúry: 2210036395, Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Popis plnenia: vyúčtovanie za obdobie 01.01.2011 – 31.12.2011 Cieľová hodnota v €: PREPLATOK 45,65,- Zmluva: 5100307351C Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 18.01.2012

Číslo faktúry: 2210001825, Dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Popis plnenia: vyúčtovanie za obdobie 01.01.2011 – 31.12.2011 Cieľová hodnota v €: PREPLATOK 576,25- Zmluva: 5100307351C Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 19.01.2012

2011
Číslo faktúry: 7200348164, Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Karadžičová 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Popis plnenia: mesačný poplatok – paušál T mobile Cieľová hodnota v €: 20,36,- Zmluva: – – – – – – –  Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 19.01.2011

Číslo faktúry: 122701284, Dodávateľ: IFOsoft verejná obchodná spoločnosť, Sabinovská 36 080 01 Prešov IČO: 31666108 Popis plnenia: update programového vybavenia MZDY Cieľová hodnota v €: 52,20,- Zmluva: 100216  Objednávka: – – – -Dátum doručenia: 27.01.2011

Číslo faktúry: 3959/11, Dodávateľ: FURA, s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce Popis plnenia: Odvoz komunalneho odpadu Hodnota v €: 116,61 Zmluva: — Objednávka: — Dátum doručenia: 30.04.2011

Číslo faktúry: 2210036395, Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 01 Košice Popis plnenia: Faktúra za elektrinu Hodnota v €: 230,- Zmluva: 5100307351 Objednávka: — Dátum doručenia: 20.04.2011

Číslo faktúry: 2210001825, Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 01 Košice Popis plnenia: Faktúra za elektrinu Hodnota v €: 502,00 Zmluva: 5100307351 Objednávka: — Dátum doručenia: 09.05.2011

Číslo faktúry: 3354/11, Dodávateľ: FURA, s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce Popis plnenia: Spracovanie hlásení o vzniku odpadu Hodnota v €: 14,40 Zmluva: — Objednávka: — Dátum doručenia: 31.03.2011

Číslo faktúry: 7103010001, Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Faktúra za obdobie 22.03.2011 – 21.04.2011 Hodnota v €: 20,16 Zmluva: — Objednávka: — Dátum doručenia: 22.04.2011

Číslo faktúry: 2366/11, Dodávateľ: FURA, s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce Popis plnenia: Odvoz komunálneho odpadu Hodnota v €: 199,14 Zmluva: — Objednávka: — Dátum doručenia: 31.03.2011

Číslo faktúry: 5725013030, Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Faktúra za obdobie 01.03.2011 – 31.03.2011 Hodnota v €: 32,39 Zmluva: — Objednávka: — Dátum doručenia: 03.04.2011

Číslo faktúry: 7103467867, Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Faktúra za obdobie 15.03.2011 – 14.04.2011 Hodnota v €: 20,16 Zmluva: — Objednávka: — Dátum doručenia: 22.04.2011

Číslo faktúry: 8/2011, Dodávateľ: ZOBOR – stavebné bytové družstvo, K Rieke 2, 949 05 Nitra IČO: 46121366 Popis plnenia: Pletivo PVC, šponovací drôt, viazací drôt Hodnota v €: 165,00 Zmluva: — Objednávka: — Dátum doručenia: 18.04.2011

Číslo faktúry: 19/2011, Dodávateľ: Mgr. Pronájem sídla Anton Polák, Lesíček 48, 082 07 Tuhrina, IČO: 41992288 Popis plnenia: Inštalácia programu „Kataster net“ Hodnota v €: 50,00 Zmluva: — Objednávka: — Dátum doručenia: 02.05.2011

Číslo faktúry: 11/2011, Dodávateľ: ML – audit, s.r.o., Čat Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník Popis plnenia: Overenie účtovnej uzávierky za rok 2010 Hodnota v €: 480,00 Zmluva: — Objednávka: — Dátum doručenia: 23.03.2011

Číslo faktúry: 7102450952, Dodávateľ: Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Faktúra za obdobie 15.02.2011 – 14.03.2011 Hodnota v €: 20,16 Zmluva: — Objednávka: — Dátum doručenia: 15.03.2011

Číslo faktúry: 7102821017, Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Faktúra za obdobie 22.02.2011 – 21.03.2011 Hodnota v €: 20,16 Zmluva: — Objednávka: — Dátum doručenia: 22.03.2011

Číslo faktúry: 81100619, Dodávateľ: DATATRADE s.r.o., Moyzesova 12, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 35960132 Popis plnenia: Program Obce.info mini 03.04.2011 – 03.04.2012 Hodnota v €: 38,40 Zmluva: — Objednávka: — Dátum doručenia: 20.03.2011

Číslo faktúry: 2137/11, Dodávateľ: FURA, s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce Popis plnenia: Dobropis k faktúram 521/11, 1427/11 Hodnota v €: -34,20 Zmluva: — Objednávka: — Dátum doručenia: 24.03.2011

Číslo faktúry: 112703431, Dodávateľ: IFOsoft verejná obchodná spoločnosť, Sabinovská 36, 080 01 Prešov, IČO: 31666108 Popis plnenia: Update programového vybavenia agendy obecného úradu Hodnota v €: 150,72 Zmluva: — Objednávka: — Dátum doručenia: 10.03.2011

Číslo faktúry: 8723998415, Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Faktúra za obdobie 01.02.2011 – 28.02.2011 Hodnota v €: 38,72 Zmluva: — Objednávka: — Dátum doručenia: 03.03.2011

Číslo faktúry: 1427/11, Dodávateľ: FURA, s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: Odvoz komunálneho odpadu Hodnota v €: 119,31 Zmluva: — Objednávka: — Dátum doručenia: 28.02.2011

Číslo faktúry: Hotovostna FA, Dodávateľ: Jozef Kravec – NetComp, 26. novembra 45, Hažín nad Cirochou 199, 067 83 Kamenica nad cirochou Popis plnenia: Tlačiareň Samsung SC-3200 Hodnota v €: 134,00 Zmluva: — Objednávka: — Dátum doručenia: 01.03.2011

Číslo faktúry: 7101747194, Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Faktúra za obdobie 22.01.2011 – 21.02.2011 Hodnota v €: 20,16 Zmluva: — Objednávka: — Dátum doručenia: 22.02.2011

Číslo faktúry: 7101392682, Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Faktúra za obdobie 15.01.2011 – 14.02.2011 Hodnota v €: 27,37 Zmluva: — Objednávka: — Dátum doručenia: 15.02.2011

Číslo faktúry: 11VF0299, Dodávateľ: MEDIAMAC, s.r.o., Kukučínova 408/12, 02744 Tvrdošín Popis plnenia: Tlačová kazeta Lexmark 32 a 33 Hodnota v €: 49,63 Zmluva: — Objednávka: — Dátum doručenia: 03.02.2011

Číslo faktúry: 3722980663, Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Faktúra za obdobie 01.01.2011 – 31.01.2011 Hodnota v €: 39,58 Zmluva: — Objednávka: — Dátum doručenia: 04.02.2011

Číslo faktúry: 521/11, Dodávateľ: FURA, s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: Odvoz komunálneho odpadu Hodnota v €: 217,93 Zmluva: — Objednávka: — Dátum doručenia: 31.03.2011

Číslo faktúry: 7100684707, Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Faktúra za obdobie 22.12.2010 – 21.01.2011 Hodnota v €: 20,16 Zmluva: — Objednávka: — Dátum doručenia: 22.01.2011

Číslo faktúry: 176/11, Dodávateľ: FURA, s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: Vrecia na odpad Hodnota v €: 133,92 Zmluva: — Objednávka: — Dátum doručenia: 28.01.2011

Číslo faktúry: 7494782913, Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 01 Košice Popis plnenia: Faktúra za elektrinu Hodnota v €: 502,00 Zmluva: 5100307351 Objednávka: — Dátum doručenia: 25.01.2011

Číslo faktúry: 7494784304, Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 01 Košice Popis plnenia: Faktúra za elektrinu Hodnota v €: 230,00 Zmluva: 5100307351 Objednávka: — Dátum doručenia: 25.01.2011

Číslo faktúry: 112701423, Dodávateľ: IFOsoft verejná obchodná spoločnosť, Sabinovská 36, 080 01 Prešov, IČO: 31666108 Popis plnenia: Update programového vybavenia MZDY Hodnota v €: 47,28 Zmluva: — Objednávka: — Dátum doručenia: 26.01.2011

Číslo faktúry: 13121/10, Dodávateľ: FURA, s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451 Popis plnenia: Spracovanie hlásení o vzniku odpadu Hodnota v €: 14,28 Zmluva: — Objednávka: — Dátum doručenia: 31.12.2010

Číslo faktúry: 7100315503, Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Faktúra za obdobie 15.12.2010 – 14.01.2011 Hodnota v €: 22,80 Zmluva: — Objednávka: — Dátum doručenia: 15.01.2011

Číslo faktúry: 11VF0299, Dodávateľ: MEDIAMAC, s.r.o., Kukučínova 408/12, 02744 Tvrdošín Popis plnenia: Tlačová kazety AL-33 a AL-34N, poštovné Hodnota v €: 33,57 Zmluva: — Objednávka: — Dátum doručenia: 18.01.2011

Číslo faktúry: 7237042988, Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 01 Košice Popis plnenia: Faktúra za elektrinu Hodnota v €: 726,92 Zmluva: 5100307351 Objednávka: — Dátum doručenia: 05.01.2011

Číslo faktúry: 7237042989, Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 01 Košice Popis plnenia: Faktúra za elektrinu Hodnota v €: 440,80 Zmluva: 5100307351 Objednávka: — Dátum doručenia: 05.01.2011

Číslo faktúry: 5721870466, Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Popis plnenia: Faktúra za obdobie 01.12.2010 – 31.12.2010 Hodnota v €: 36,22 Zmluva: — Objednávka: — Dátum doručenia: 03.01.2011

Číslo faktúry: 7237042989, Dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 01 Košice Popis plnenia: Vyúčtovanie úroku z omeškania Hodnota v €: 8,42 Zmluva: 5100307351 Objednávka: — Dátum doručenia: 10.01.2011