Hlavná stránka

Hlavná stránka

Vitajte na oficiálnej internetovej stránke obce Roškovce

Obec je doložená z roku 1478 ako Roskocz, neskôr ako Ruskowcze (1773), Rosskowce (1808), Rožkovce (1920), Roškovce (1927); maďarsky Roskóc.

Obec patrila panstvu Humenné. V polovici 16. storočia mala obec 4 porty, v roku 1715 mala 13 domácností. V roku 1787 boli zemepáni Kéryovci. 

Obec mala 50 domov a 316 obyvateľov, v roku 1828 mala 34 domov a 267 obyvateľov. Pracovali v rozľahlých lesoch  ako pastieri.

Za I. ČSR sa obyvateľstvo zaoberalo poľnohospodárstvom. Vo vojne bola obec značne poškodená. Časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch na okolí, časť ako súkromne hospodariaci roľníci.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. časť